Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 459/7 położonej w Dęblinie przy ul. Żabiej 8a.

Zamieszczono: 20.10.2017 r.
Data składania ofert: 27.11.2017 r., godz. 23.59
Data otwarcia ofert: 30.11.2017 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza działki nr 459/7 o pow. 0,0780 ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Żabiej 8a, obręb 0001 Dęblin, wynosi 60 000,00 zł netto (sześćdziesiąt tysięcy zł ).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Działka nr 459/7 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/0001188/9 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.Teren, w którym położona jest działka nr 459/7 do sprzedaży, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z uchwałą Nr XV/79/2003 z dnia 2003-07-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum I.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych), w terminie do dnia 27 listopada 2017 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Dęblin – www.deblin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, 08-530 Dęblin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084

Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 20.10.2017 r., godz. 12.45
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 20.10.2017 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 20.10.2017 r., godz. 13.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2017 r., godz. 13.08Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 454 razy.