Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży z zasobu gminy Miasto Dęblin zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów: nr 1/37 o pow. 0,2179 ha i nr 1/56 o pow. 0,4461 ha, położone w Dęblinie przy ul. Stawskiej, obręb geodezyjny 0006.

Zamieszczono: 20.10.2017 r.
Data składania ofert: 27.11.2017 r., godz. 23.59
Data otwarcia ofert: 30.11.2017 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości składającej się działek oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 1/37 o pow. 0,2179 ha i nr 1/56 o pow. 0,4461 ha, położone w Dęblinie przy ul. Stawskiej, obręb geodezyjny 0006, wynosi 265 000,00 zł netto (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy zł ).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Działki nr 1/37 i nr 1/56 stanowią własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/00026338/7 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 12.00.

Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedstawiają dokumenty niezbędne do ich reprezentowania.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych ), w terminie do dnia 27 listopada 2017 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Dęblin – www.deblin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, 08-530 Dęblin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084

Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 20.10.2017 r., godz. 13.05
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 20.10.2017 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 20.10.2017 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2017 r., godz. 13.13Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 493 razy.