Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33

Zamieszczono: 14.02.2018 r.
Data składania ofert: 28.02.2018 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 28.02.2018 r., godz. 10.00
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• lokal użytkowy o powierzchni 68,60 m² położony jest w budynku w os. Wiślana 33 w Dęblinie;
• budynek położony w os. Wiślana 33 znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 2842/22 o powierzchni 0,1647 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rykach prowadzona jest księga wieczysta nr LU1Y/00010160/3;
• własność: Miasto Dęblin.

Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku pawilonu handlowego w os. Wiślana 33. Lokal użytkowy będący przedmiotem najmu składa się z 2 pomieszczeń użytkowych, zaplecza socjalnego oraz węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz ciepłowniczą. Wejście do lokalu znajduje się od strony ul. Stężyckiej.

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 68,60 m² z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej (preferowane: księgarnia, sklep papierniczy, sklep z zabawkami).

Okres najmu:
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 994,70 zł netto miesięcznie

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł netto.

Wylicytowana stawka nie obejmuje innych opłat za używanie lokalu np. dostawy zimnej wody, energii elektrycznej, wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 490,00 zł w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 najpóźniej na godzinę przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Dęblin. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać: „wadium na przetarg lokalu użytkowego os. Wiślana 33”.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylania się przez tą osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przechodzi na rzecz właściciela tj. Miasta Dęblin.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Dęblin w Sali nr 1 (parter). Burmistrz zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny

Wyżej wymieniony lokal można oglądać od dnia 19.02.2018 r. w godz. od 12.00 do 15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu się do kierownika Działu Gospodarki Mieszkaniowej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ul. Towarowa 2 D tel. 81 883 36 55 lub 81 883 01 03

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać również w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 14.02.2018 r., godz. 15.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 14.02.2018 r., godz. 15.41
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 15.02.2018 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2018 r., godz. 09.42Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
15.02.2018 r., godz. 09.41Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
14.02.2018 r., godz. 15.41Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 578 razy.