Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK.



Ogłoszenie o prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Dęblin



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP I



Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,7135ha, położonej w Dęblinie - Osiedle Lotnisko, przy ulicy Kowalskiego, składającej się z działek o numerach ewidencyjnyc



Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie Osiedle Wiślana 41



Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie miejskim w Dęblinie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu miejskiego



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi w ul. Środkowej



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dęblinie przy ulicy Chabrowej i C.K.Norwida



Opracowanie audytów energetycznych oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW - ETAP I



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. Wilków



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja chodnika w ul. Kowalskiego



Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola nr 4 - I i II ETAP



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Wiatracznej (etap II)



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu Wiślana





Strona oglądana: 13736 razy.