Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy drodze wojewódzkiej nr 801, Warszawa – Puławy – Kazimierz DolnyBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż działki nr 957/25 stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy ulicach Składowej i SpacerowejPrzetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł dla Miasta Dęblin.Ogłoszenie przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Stężyckiej na działce o numerze ewidencyjnym 4217/6 o powierzchni 0,1564 ha.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie wyrównania nawierzchni jezdni ul. Jagiellończyka w Dęblinie na pow. 2.600,50 m2 masą bitumiczną na gorąco wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej oraz z przebudową istniejącego progu zwalniającego.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY MARII KONOPNICKIEJBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż części gruntu pod budowę garażu w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej, stanowiącego własność Miasta DęblinBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 29Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie agBurmistrz Miasta Dęblin na podstawie § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwałZarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Dęblinie przy ulicy 15 PułBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2008 roku w formie wsparcia zadania.Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Dęblinie przy ulicy 15 PułBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na I piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 29Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi przetarg ograniczony (licytację) na sprzedaż działki nr 632/1 stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy ulicy Niepodległości...Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na I piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji chodników przy ulicy płk. pil. J. Rogowskiego w os. Lotnisko w DęblinieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie zaprasza do składania ofertOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenów administracyjnych Dęblina pochodzących ze śmietniczek, cmentarzy i po tzw. „pracach interwencyjnych” w 2007 r.

Strona oglądana: 29027 razy.