Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie agBurmistrz Miasta Dęblin na podstawie § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwałZarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Dęblinie przy ulicy 15 PułBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2008 roku w formie wsparcia zadania.Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Dęblinie przy ulicy 15 PułBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na I piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 29Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi przetarg ograniczony (licytację) na sprzedaż działki nr 632/1 stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy ulicy Niepodległości...Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na I piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji chodników przy ulicy płk. pil. J. Rogowskiego w os. Lotnisko w DęblinieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie zaprasza do składania ofertOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenów administracyjnych Dęblina pochodzących ze śmietniczek, cmentarzy i po tzw. „pracach interwencyjnych” w 2007 r.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1- I etap” finansowanego z Europejskiego Funduszu RozwojuOgłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dla projektu pt: Promocja zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, póz. 593, ze zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 rokuBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2007 roku w formie wsparcia zadania.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KURNOTKA” w Dęblinie.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „NADATKI” w Dęblinie.

Strona oglądana: 26388 razy.