Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Burmistrz Miasta Dęblin na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, póz. 593, ze zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 rokuBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2007 roku w formie wsparcia zadania.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KURNOTKA” w Dęblinie.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „NADATKI” w Dęblinie.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie 3.300 m2 remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Dęblin w 2007r. w technologii emulsja asfaltowa i grysy bazaltowe, bez wycinania.Ogłoszenie o zamówieniu na budowę nawierzchni alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) Miasto Dęblin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGOOgłoszenie o zamówieniu: Modernizacja pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie.Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja aparatu RTG X-18 wraz z dostawą wyposażenia dodatkowego dla pracowni rentgenodiagnostycznejKonkurs architektoniczno – urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum Miasta DęblinOgłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w DęblinieBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie handlowym Wiślana33 w DęblinieOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2007/2008.Publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 0,3068ha, w skład której wchodzą niezabudowane działki położone w Dęblinie przy ulicy Kowalskiego (Osiedle Lotnisko), nr 4080/54 o pow. 0,0605ha, nr 4080/62 o pow. 0,166Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.325.000 zł dla Miasta DęblinZarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Dęblinie przy ulicy 15 PułkuBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza konkurs architektoniczno – urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum Miasta Dęblin.

Strona oglądana: 46516 razy.