Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową ul. Zyndrama z Maszkowic i ul. Królowej Jadwigi odc. od km 0+185,09 do 0+381,76 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP II”Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP II – budowa ul. Zyndrama z Maszkowic i ul. Królowej Jadwigi odc. od km 0+185,09 do 0+381,76"Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową ul. Księcia Witolda w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP II”Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP II – budowa ul. Księcia Witolda”Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w DęblinieUsługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie”Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w DęblinieUsługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”Budowa oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”Burmistrz Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż działki nr 866/2 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy SkładowejBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miasta oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetyTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację) w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4208/4 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, przy ulicy BajanaBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3156 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Stężyckiej.Miasto Dęblin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin

Strona oglądana: 46522 razy.