Zamówienia publiczne - Miasto Dęblin, Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację) w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4208/4 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, przy ulicy Bajana



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3156 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Stężyckiej.



Miasto Dęblin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin



Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury



Udzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży z zasobu gminy Miasto Dęblin zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów: nr 1/37 o pow. 0,2179 ha i nr 1/56 o pow. 0,



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 459/7 położonej w Dęblinie przy ul. Żabiej 8a.



Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej"



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52”



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej" - dokończenie inwestycji



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodnika w ul. Ścibiora (odc. nr 1, 2 i 4) wraz z budową studni chłonnej"



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej" - dokończenie inwestycji



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej



Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK.



Ogłoszenie o prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Dęblin



Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP I





Strona oglądana: 31188 razy.