Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”Budowa oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”Burmistrz Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż działki nr 866/2 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy SkładowejBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miasta oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetyTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację) w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4208/4 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, przy ulicy BajanaBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3156 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Stężyckiej.Miasto Dęblin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta DęblinUbezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturyUdzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży z zasobu gminy Miasto Dęblin zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów: nr 1/37 o pow. 0,2179 ha i nr 1/56 o pow. 0,Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 459/7 położonej w Dęblinie przy ul. Żabiej 8a.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej"Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. JagiellońskiejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52”

Strona oglądana: 42208 razy.