Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturyUdzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży z zasobu gminy Miasto Dęblin zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów: nr 1/37 o pow. 0,2179 ha i nr 1/56 o pow. 0,Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 459/7 położonej w Dęblinie przy ul. Żabiej 8a.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej"Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. JagiellońskiejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52”Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej" - dokończenie inwestycjiRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodnika w ul. Ścibiora (odc. nr 1, 2 i 4) wraz z budową studni chłonnej"Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej" - dokończenie inwestycjiRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. JagiellońskiejOdbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK.Ogłoszenie o prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta DęblinRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP IOdbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOKBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,7135ha, położonej w Dęblinie - Osiedle Lotnisko, przy ulicy Kowalskiego, składającej się z działek o numerach ewidencyjnycUdzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytówBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie Osiedle Wiślana 41Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie miejskim w Dęblinie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu miejskiego

Strona oglądana: 46518 razy.