Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola nr 4 - I i II ETAPRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Wiatracznej (etap II)Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu WiślanaOgłoszenie o prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego postępowaniu na udzielenie zamówienia na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta DęblinRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. WiejskiejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. SochackiegoOdbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór i transport odpadów z PSZOKDostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w os. WiślanaUdzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytówRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Księżycowej, Akacjowej, BrzozowejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. WiatracznejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w osiedlu MłynkiRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg w osiedlu 15 P.P. WilkówRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. SochackiegoOdbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Punktu Odbioru Odpadów (POO), odbiór i transport odpadów z PSZOOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w DęblinieRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Hładuniaka i ul. Chabrowej.

Strona oglądana: 42207 razy.