Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Księżycowej, Akacjowej, BrzozowejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. WiatracznejRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w osiedlu MłynkiRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg w osiedlu 15 P.P. WilkówRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. SochackiegoOdbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Punktu Odbioru Odpadów (POO), odbiór i transport odpadów z PSZOOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w DęblinieRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Hładuniaka i ul. Chabrowej.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy ul. StawskiejOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dęblin.Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturyRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - Etap IIRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. LeśkiBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego R-1 położonego na działkach nr ewid. 1356, 1221, 1444/1 i 1444/2 - obręb Nr 2 Masów w DęblinieBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ogłasza przetarg: na usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń skierowanych do beneficjentów projektu pn. Mały krok - Duży efekt realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.Realizacja kampanii promocyjnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania do Centrum Obsługi Inwestora w ramach projektu pn. „MARKA LOTNICZY DĘBLIN NARZĘDZIEM PROMOCJI GOSPODARCZEJ MIASTA I REGIONU”.

Strona oglądana: 46517 razy.