Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta DęblinDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Dęblin oraz jednostek organizacyjnych Miasta DęblinRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek.Usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Modernizacja budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji publicznej w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo - parkowym WyżsMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OKÓLNEJ 19 Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI PUBLICZNEJ w ramach realizacji projektu pn. ,,REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA DĘBLIN WRAZ Z ZESPOŁEM PAŁACOWO – PARKOWYM WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH”Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa sysOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2012/2013.Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Dęblin oraz miejskich jednostek organizacyjnych.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy nowego sprzętu medycznego - UNITU STOMATOLOGICZNEGOBudowa kompaktowego węzła cieplnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 i Żłobka na osiedlu Lotnisko w Dęblinie, przy ulicy Rogowskiego 5b.Budowa kompaktowego węzła cieplnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie przy ulicy 15 P.P.Wilków 24.Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie Miasta Dęblin w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzaniaMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Promocja projektu pn: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, współfinansowanego przez Unię EuropBudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie w ramach programu Radosna SzkołaBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie - przy ul. Cypriana Kamila NorwidaBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku w formie wsparcia zadania.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.

Strona oglądana: 20145 razy.