Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Promocja projektu pn: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, współfinansowanego przez Unię EuropBudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie w ramach programu Radosna SzkołaBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie - przy ul. Cypriana Kamila NorwidaBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku w formie wsparcia zadania.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Centrum Miasta Dęblin w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo - parkowym Wyższej Szkoły OficerBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie Osiedle Wiślana 13Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie Osiedle Wiślana 13Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż działki nr 965/1 stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie – przy ul. ŚląskiejRewitalizacja centrum miasta Dęblin w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo - parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DĘBLINIEBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie Osiedle Wiślana 13PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DĘBLINIEOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2011/2012.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na parterze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2011/2012.

Strona oglądana: 12541 razy.