Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy ul. StawskiejOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dęblin.Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturyRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - Etap IIRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. LeśkiBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego R-1 położonego na działkach nr ewid. 1356, 1221, 1444/1 i 1444/2 - obręb Nr 2 Masów w DęblinieBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ogłasza przetarg: na usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń skierowanych do beneficjentów projektu pn. Mały krok - Duży efekt realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.Realizacja kampanii promocyjnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania do Centrum Obsługi Inwestora w ramach projektu pn. „MARKA LOTNICZY DĘBLIN NARZĘDZIEM PROMOCJI GOSPODARCZEJ MIASTA I REGIONU”.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Bankowej 21a na działce nr 814/3 w Dęblinie.Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 P.P. Wilków w DęblinieRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w DęblinieRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5Remont elewacji części A budynku Urzędu Miasta w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin.Budowa sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. PułaskiegoMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do osiedla Stawy w Dęblinie w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków

Strona oglądana: 42204 razy.