Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA MIASTA DĘBLIN

W związku z podjętą uchwałą Nr VII/29/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 11 000 000 zł (jedenaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Miasta Dęblin, zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych miasta Dęblin.

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.

Oferty proszę składać w terminie do 4 marca 2019 r. pisemnie na adres: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub za pośrednictwem faksu na numer 81 880-19-11.

Burmistrz Miasta Dęblin
/-/ Beata Siedlecka


Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 14.02.2019 r., godz. 13.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 14.02.2019 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 07.03.2019 r., godz. 13.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2019 r., godz. 13.59Mariusz KulinaEdycja strony
07.03.2019 r., godz. 13.58Mariusz KulinaEdycja strony
14.02.2019 r., godz. 13.18Mariusz KulinaEdycja strony
14.02.2019 r., godz. 13.18Mariusz KulinaEdycja strony
14.02.2019 r., godz. 13.17Mariusz KulinaEdycja strony
14.02.2019 r., godz. 13.17Mariusz KulinaEdycja strony
14.02.2019 r., godz. 13.14Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 668 razy.