Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XII sesja Rady Miasta Dęblin

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2019 rok; (0,46 MB)
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; (0,92 MB)
c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; (0,17 MB)
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działki położnej w Dęblinie; (0,09 MB)
e) wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; (0,11 MB)
f) zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie; (0,05 MB)
g) wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1438L w Dęblinie. (0,05 MB)

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. (0,33 MB)

8. Zatwierdzenie protokołów z X i XI (I uroczystej) sesji Rady Miasta.

9. Zamknięcie sesji.


Adres strony internetowej na której będzie udostępniony zapis obrazu i dźwięku z obrad: bip.um.deblin.pl > Rada Miasta > Rada Miasta Dęblin kadencji VIII (2018-2023) > Nagrania sesji Rady Miasta Dęblin >

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 23.05.2019 r., godz. 08.22
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 24.05.2019 r., godz. 14.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2019 r., godz. 14.50Mariusz KulinaEdycja strony
23.05.2019 r., godz. 08.28Mariusz KulinaEdycja strony
23.05.2019 r., godz. 08.22Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 299 razy.