Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty” Dęblin z siedzibą w Dęblinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej z okazji 10-lecia klubu UKS Gabaryty Dęblin”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 4 czerwca 2019 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. kultury i organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 30.05.2019 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 30.05.2019 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2019 r., godz. 09.04Mariusz KulinaEdycja strony
30.05.2019 r., godz. 09.02Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 259 razy.