Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XV sesja Rady Miasta Dęblin

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 9 września 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki; (0,03 MB)
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położnej w Dęblinie; (0,06 MB)
c) zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta Dęblin do kategorii dróg gminnych; (7,82 MB)
d) pozbawienia statusu pomnika przyrody; (0,05 MB)
e) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Miasto Dęblin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych; (0,06 MB)
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Dęblin; (0,04 MB)
załącznik do punktu 6g - pobierz (0,39 MB)

h) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin; (0,11 MB)
i) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika. (0,02 MB)

7. Zatwierdzenie protokołów z XIII i XIV (IV nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta.

8. Zamknięcie sesji.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 04.09.2019 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 05.09.2019 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2019 r., godz. 11.38Mariusz KulinaEdycja strony
05.09.2019 r., godz. 11.38Mariusz KulinaEdycja strony
04.09.2019 r., godz. 12.43Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 278 razy.