Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2020 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2020

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 2.2020

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie nr 3.2020

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 4.2020

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. porządku publicznego.

 • Zarządzenie Nr 5.2020

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 roku

 • Zarządzenie Nr 6.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 7.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 8.2020

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 • Zarządzenie Nr 9.2020

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 10.2020

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Wiolety Kość - podinspektora ds. oświaty.

 • Zarządzenie Nr 11.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 12.2020

  w sprawie ustalenia na rok 2020 planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 13.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 14.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 15.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 16.2020

  w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

 • Zarządzenie Nr 17.2020

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 18.2020

  w sprawie wprowadzenia zasad zlecenia, realizacji, kontroli i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Miasta Dęblin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zarządzenie Nr 19.2020

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.

 • Zarządzenie Nr 20.2020

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności

 • Zarządzenie Nr 21.2020

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności

 • Zarządzenie Nr 22.2020

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności

 • Zarządzenie Nr 23.2020

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności

 • Zarządzenie Nr 24.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 25.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 26.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 27.2020

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych.

 • Zarządzenie Nr 28.2020

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty.

 • Zarządzenie Nr 29.2020

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

 • Zarządzenie Nr 30.2020

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

 • Zarządzenie Nr 31.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 32.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 33.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 34.2020

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.

 • Zarządzenie Nr 35.2020

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji zmian Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście Dęblin

 • Zarządzenie Nr 36.2020

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aleksandry Szponder – referenta ds. kultury i organizacji pozarządowych.

 • Zarządzenie Nr 37.2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty.

 • Zarządzenie Nr 38.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 39.2020

  w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową

 • Zarządzenie Nr 40.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 41.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 42.2020

  w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 549/3 o pow. 1,7937 ha, 556/3 o pow. 0,0787 ha i 632/5 o pow. 3,3129 ha, położonych w Dęblinie przy ul. Stawskiej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

 • Zarządzenie Nr 43.2020

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.

 • Zarządzenie Nr 44.2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych.

 • Zarządzenie Nr 45.2020

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 46.2020

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 47.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 48.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 49.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 50.2020

  w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.

 • Zarządzenie Nr 51.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 52.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 53.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 54.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Dęblin w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zarządzenie Nr 55.2020

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonych przetargów ustnych (licytacji) nr 6, 7 i 8, położonych w budynku usługowym os. Wiślana 33 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 56.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 57.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 58.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 59.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 60.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 61.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 62.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 63.2020

  w sprawie powołania zespołu do skorygowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Dęblin w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.

 • Zarządzenie Nr 64.2020

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 65.2020

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

 • Zarządzenie Nr 66.2020

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli miejskich placów zabaw i osiedlowych stref sportowych należących do Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 67.2020

  w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Miasta Dęblin w 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 68.2020

  w sprawie ogłoszenia pierwszych ograniczonych przetargów ustnych (licytacji) na sprzedaż działek nr 1619/3 oraz nr 1619/6, obręb 0001 Dęblin

 • Zarządzenie Nr 69.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2020

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 3A przy ul. 15 P.P. Wilków w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 71.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 72.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 73.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 74.2020

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 75.2020

  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 77.2020

  w sprawie przygotowań obrony cywilnej w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • Zarządzenie Nr 78.2020

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Zarządzenie Nr 79.2020

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła + -w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

 • Zarządzenie Nr 80.2020

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 81.2020

  w prawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 82.2020

  w sprawie ogłaszania drugiego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacja)
  sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej ul. Balonnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 83.2020

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Dęblinie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 84.2020

  w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.

 • Zarządzenie Nr 85.2020

  w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 86.2020

  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 87.2020

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 88.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 89.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 90.2020

  w sprawie: dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A20 i B20

 • Zarządzenie Nr 91.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 92.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 93.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 94.2020

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 95.2020

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 96.2020

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Magdaleny Piątek - referenta ds. obsługi Rady Miasta.

 • Zarządzenie Nr 97.2020

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawia II w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 98.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 99.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 100.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 101.2020

  w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż działki nr 1192/1 położonej w Dęblinie przy ul. Ogrodowej.

 • Zarządzenie Nr 102.2020

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac.

 • Zarządzenie Nr 103.2020

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. sportu i turystyki.

 • Zarządzenie Nr 104.2020

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Adama Kowalskiego - młodszego referenta ds. porządku publicznego.

 • Zarządzenie Nr 105.2020

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 106.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 107.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 108.2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 109.2020

  w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac polegających na wykonaniu 15 szt. grobowców murowanych dwukondygnacyjnych z płyt żelbetowych z ramą wieńczącą, obsypaniem ziemią oraz niwelacją terenu.

 • Zarządzenie Nr 110.2020

  w sprawie: dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii C20

 • Zarządzenie Nr 111.2020

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 112.2020

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 113.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 114.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 115.2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 116.2020

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności

 • Zarządzenie Nr 117.2020

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności

 • Zarządzenie Nr 118.2020

  w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola

 • Zarządzenie Nr 119.2020

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 09.01.2020 r., godz. 10.21
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 09.01.2020 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2020 r., godz. 10.21Mariusz KulinaEdycja strony
09.01.2020 r., godz. 10.21Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 2553 razy.