Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2003 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2003

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 • Zarządzenie Nr 2/2003

  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych przystanków komunikacji miejskiej.

 • Zarządzenie Nr 3/2003

  w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Dęblina do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM I w Dęblinie .

 • Zarządzenie Nr 4/2003

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu nr 18 w budynku wielorodzinnym nr 27, położonego w Dęblinie osiedle Wiślana.

 • Zarządzenie Nr 5/2003

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Dęblin.

 • Zarządzanie Nr 6/2003

  w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 7/2003

  w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na kandydata na dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 8/2003

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblina na 2002r.

 • Zarządzenie Nr 9/2003

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 10/2003

  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin oraz jednostkach organizacyjnych gminy Miasto Dęblin w maju 2003r.

 • Zarządzenie Nr 11/2003

  w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 12/2003

  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

 • Zarządzenie Nr 13/2003

  w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo-finansowego remontów budynków gminy i budynków Wspólnot
  Mieszkaniowych.

 • Zarządzenie Nr 14/2003

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 15/2003

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 16/2003

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 17/2003

  w sprawie opłat za koordynację rozkładów jazdy.

 • Zarządzenie Nr 18/2003

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 19/2003

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 19a/2003

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Dęblin na 2003 rok.

 • Zarządzenie Nr 19b/2003

  w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 20/2003

  w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych w Urzędzie Miasta.

 • Zarządzenie Nr 21/2003

  zmieniające zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 22/2003

  zmieniające zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 25/2003

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 26/2003

  Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta Dęblin
  w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej
  na terenie miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 27/2003

  Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie zorganizowania na terenie miasta systemu wczesnego ostrzegania.

 • Zarządzenie Nr 28/2003

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 29/2003

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 30/2003

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 31/2003

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 32/2003

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 32a/2003

  w sprawie nawiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 33/2003

  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 34/2003

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2004r.

 • Zarządzenie Nr 35/2003

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 36/2003

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2003 rok.

 • Zarządzenie Nr 37/2003

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 38/2003

  w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla STAWY w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 39/2003

  w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla LOTNISKO w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 40/2003

  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 41/2003

  w sprawie struktury stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 42/2003

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 43/2003

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Dęblin

 • Zarządzenie Nr 44/2003

  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin oraz jednostkach organizacyjnych gminy Miasto Dęblin w listopadzie 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 45/2003

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gminy Miasto Dęblin, położonej w Dęblinie przy ulicy Tysiąclecia.

 • Zarządzenie Nr 46/2003

  w sprawie upoważnienia dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do zaciągania zobowiązań.

 • Zarządzenie Nr 47/2003

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2003 rok.

 • Zarządzenie Nr 48/2003

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblina na 2004 rok.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.07.2005 r., godz. 06.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.07.2005 r., godz. 06.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2005 r., godz. 06.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5521 razy.