Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

dot. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu PROPAN-BUTAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 865 w Dęblinie przy ul. Kockiej.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Działając na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 31, 32, 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek podmiotu: Dystrybucja Gazu Płynnego „Bracia Maliszewscy” Wola Falęcice 28, 26-803 Promna zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu PROPAN-BUTAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 865 w Dęblinie przy ul. Kockiej.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem i raportem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, przy ul. Rynek 12 pokój nr 53, w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00 oraz wtorek – piątek od godziny 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta
mgr Stanisław Włodarczyk

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 15.06.2007 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 15.06.2007 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2007 r., godz. 10.13AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3964 razy.