Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Opening and ending tag mismatch: center and b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Dnia 18 czerwca 2007 r., na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wzdłuż ulicy Stawskiej w Dęblinie, na odcinku A1-A2 przez działki nr 1604/2, 894, 1102, 892, 1604/1, 16, 14 oraz 1/9 – po trasie określonej na załącznikach graficznych od 2-9 do niniejszej decyzji linią koloru żółtego. Integralną częścią niniejszej decyzji są kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz 1:1000, stanowiące załączniki graficzne nr 1-9”.

Z ustaleniami decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta
mgr Stanisław Włodarczyk

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.06.2007 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.06.2007 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2007 r., godz. 14.59AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3644 razy.