Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


dnia 27 czerwca 2007 r., na wniosek Powiatu Ryckiego, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kładki rowerowej nad rzeką Irenka w ulicy Spacerowej (droga Powiatowa).

Z zamiarami inwestycyjnymi Wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. W terminie 7 dni od daty publikacji/otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Miasta
mgr Stanisław Włodarczyk

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 29.06.2007 r., godz. 06.25
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 29.06.2007 r., godz. 06.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.06.2007 r., godz. 06.25AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3256 razy.