Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Opening and ending tag mismatch: center and b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


dnia 28 czerwca 2007 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, reprezentowanej przez Zespół Projektowania i Obsługi Budownictwa Drogowego „Tomardrog” Tomasz Lis Marek Oleszczuk Sp. jawna ul. Hetmańska 6/11, 20-533 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym polegającej na:

Remoncie drogi krajowej nr 48 (ul. Kocka) na odcinku od km 157+948 (ul. Skotnickiego) do km 158+389 (działka nr 916, umowna granica opracowania), polegającej na poszerzeniu jezdni, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, remoncie i wzmocnieniu poboczy, wymianie zniszczonych elementów betonowych, budowie chodnika, wjazdów na posesje oraz drogi dojazdowej do działek rolnych położonych po stronie północno-zachodniej drogi, przebudowie ciągu pieszego po stronie południowo-wschodniej w celu wydzielenia ścieżki rowerowej, remoncie istniejących urządzeń odwadniających (rowy przydrożne, przepusty drogowe w tym pod zjazdami), odtworzenie elementów zieleni, przebudowa kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

Z zamiarami inwestycyjnymi Wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. W terminie 7 dni od daty publikacji/otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Miasta
mgr Stanisław Włodarczyk

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2007 r., godz. 09.42AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3247 razy.