Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

dnia 25 lipca 2007 r., na wniosek Powiatu Ryckiego, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, została wydana decyzja GMK 7331-P-4/07, o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kładki rowerowej nad rzeką Irenka w ulicy Spacerowej (droga Powiatowa).

Z ustaleniami decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta
mgr Stanisław Włodarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.07.2007 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.07.2007 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2007 r., godz. 12.42AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3171 razy.