Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 59/07

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2007 r.

Zarządzenie Nr 59/07
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 lipca 2007 roku


Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Dęblin zarządza:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2007 r., przedkłada się Radzie Miasta Dęblin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.09.2007 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.09.2007 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2007 r., godz. 08.40AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2915 razy.