Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XIX/130/2007

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin.

Uchwała Nr XIX/130/2007
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 listopada 2007 roku


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.12.2007 r., godz. 07.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.12.2007 r., godz. 07.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2007 r., godz. 07.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2604 razy.