Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

Dnia 10 grudnia 2007 r., na wniosek Gminy Miasto Dęblin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„budowie magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody Jagiellońska z osiedlem Masów, na działkach nr: 4079, 1207, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 906/4, 906/6, 961, 4212”

Z zamiarami inwestycyjnymi Wnioskodawcy można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. W terminie 7 dni od daty publikacji/otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wnioski i zastrzeżenia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 11.12.2007 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 11.12.2007 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2007 r., godz. 14.13AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3192 razy.