Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Podstrony:
 • Formularz A - karta informacyjna dla:

  - wniosków o wydanie decyzji,

  - wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

  - wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • Formularz B - karta informacyjna dla:

  - decyzji postanowień,
  - wskazań lokalizacyjnych

 • Formularz C - karta informacyjna dla projektów:

  - polityk,
  - strategii,
  - planów lub programów

 • Formularz D - karta informacyjna dla:

  - polityk,
  - strategii,
  - planów lub programów

 • Formularz E - karta informacyjna dla:

  - raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  - raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
  - sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
  - analiz porealizacyjnych,
  - przeglądów ekologicznych,
  - raportów o bezpieczeństwie,
  - dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
  - danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
  - kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  - dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów

 • Formularz F - karta informacyjna dla:

  - prognozy oddziaływania na środowisko

  - dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu

  - podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

  - rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące

  - przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  - opracowania ekofizjograficzne

  - rejestry substancji niebezpiecznych

  - wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

  - rejestry poważnych awarii

 • Formularz G - karta informacyjna dla:

  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Formularz H - karta informacyjna dla:

  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Formularz I - karta informacyjna dla:

  Inne dokumenty


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 12.02.2008 r., godz. 07.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 12.02.2008 r., godz. 07.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.02.2008 r., godz. 07.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3916 razy.