Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

dot. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa mikrostacji paliw".

Dęblin, dnia 12.02.2008 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Działając na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, póz. 902 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa mikrostacji paliw" na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, przy ul. Rynek 12 pokój nr 53, w godzinach: poniedziałek 9.00 - 17.00 oraz wtorek - piątek od godziny 7.30 do 15.30.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.02.2008 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 13.02.2008 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2008 r., godz. 14.23AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3054 razy.