Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

Dęblin, 28 luty 2008 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Dnia 21 lutego 2008 r., na wniosek LUBZEL-Dystrybucja Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie linii kablowej średniego napięcia z kanalizacją światłowodową od budynku rozdzielni RS na działce nr 4080/95 do punktu „A”- w granicy terenów zamkniętych (działka nr 4080/96), zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku.

Z zamiarami inwestycyjnymi Wnioskodawcy można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. W terminie 7 dni od daty publikacji/otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wnioski i zastrzeżenia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 28.02.2008 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 28.02.2008 r., godz. 11.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2008 r., godz. 11.08AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3110 razy.