Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 18/08

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 18/08
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2008 r.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami), w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Burmistrza Nr 12/2008 z dnia 5 marca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się dochody budżetu na kwotę 35.779.707 zł, załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się wydatki dla:
1. Urzędu Miasta w wysokości 15.791.513 zł, według załącznika Nr 2 do mniejszego zarządzenia;
2. Jednostek oświatowych w wysokości 15.136.455 zł, według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.499.110 zł, według załącz. Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 31.03.2008 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 31.03.2008 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2008 r., godz. 14.05AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1669 razy.