Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 29/08

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 29/08
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 22 kwietnia 2008 r.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Burmistrza Nr 12/2008 z dnia 5 marca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się dochody budżetu na kwotę 35.932.209 zł, załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się wydatki dla:
1. Urzędu Miasta w wysokości 15.499.673 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2. Jednostek oświatowych w wysokości 15.580.797 zł, według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 12.05.2008 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 12.05.2008 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.05.2008 r., godz. 09.23AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1810 razy.