Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

Dęblin, 2008-05-13


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN

Dnia 12 maja 2008 r., po rozpatrzeniu wniosku LUBZEL-Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie linii kablowej średniego napięcia z kanalizacją światłowodową od budynku rozdzielni RS na działce nr 4080/95 do punktu „A”- w granicy terenów zamkniętych (działka nr 4080/96), zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku.

Z ustaleniami w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 117 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.05.2008 r., godz. 07.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 13.05.2008 r., godz. 07.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2008 r., godz. 07.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2977 razy.