Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXVII/173/2008

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVII/173/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego: Nr 13 z dnia 25 kwietnia 2008 r., Nr 14 z 29 kwietnia 2008 r., Nr 15 z 30 kwietnia 2008 r., Nr 16 z 7 maja 2008 r., pisma Zarządu Powiatu w Rykach Nr F.K.3011/10/2008 z dnia 02.05.2008 r., porozumienia z MEN Nr DKOW/1/GP/512/8/08 – Nr 17 z dnia 8 maja 2008 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/2008 i 20/2008 z dnia 31 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/2008 i 29/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 454 342 zł do kwoty 35 477 867 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 138 172 zł do kwoty 35 616 039 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 685 118 zł do kwoty 35 931 723 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 683 733 zł do kwoty 36 615 456 zł, wg załącznika nr 2.

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 314 785 zł do kwoty 3 864 785 zł, wg załącznika nr 3.

6. Dochody po zmianach wynoszą 35 616 039 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 36 615 456 zł. Przychody po zmianach wynoszą 3 864 785 zł.

§ 2

Załączniki Nr: 3, 4, 9, 10 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.06.2008 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.06.2008 r., godz. 12.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2008 r., godz. 12.56AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1432 razy.