Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 1

Statut Miasta: Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Miasto Dęblin, zwane dalej Miastem jest posiadającą osobowość prawną samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Mieszkańcy Miasta z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe potrzeby i cele lokalne za pośrednictwem wybranej przez siebie Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta, jako organu wykonawczego Miasta.

3. Samodzielność Miasta podlega ochronie sądowej.

§ 2

1. Miasto Dęblin położone jest w województwie lubelskim i obejmuje obszar położony w jego granicach administracyjnych.

2. Granice terytorialne Miasta określa mapa w skali 1: 25 000, którą przechowuje się w Urzędzie Miasta Dęblin.

§ 3

1. Obszar Miasta dzieli się na osiedla, które są jednostkami pomocniczymi Miasta.

2. W skład Miasta wchodzą Osiedla:

1) Irena,
2) Jagiellońskie,
3) Lotnisko,
4) Masów,
5) Michalinów,
6) Mierzwiączka,
7) Młynki,
8) Podchorążych,
9) Pułaskiego,
10) Rycice,
11) Starówka,
12) Staszica,
13) Stawy,
14) 15 Pułku Piechoty „Wilków”,
15) Wiślana,
16) Wiślana - Żwica,
17) Żdżary.

3. Granice Osiedli określa odrębna uchwała Rady Miasta.

§ 4

1. Herbem miasta Dęblina jest w błękitnym polu tarczy godło przedstawiające srebrnego orła Zeusa z globem złotym w szponach, z którego strzelają złote błyskawice.

Z herbu wywodzą się inne znaki miasta, takie jak: chorągiew, sztandar, flaga, pieczęć.

2. Herb i inne znaki miasta podlegają prawnej ochronie i są symbolami wspólnoty mieszkańców, ich przywiązania do miasta i lokalnego patriotyzmu.

3. Szczegóły dotyczące kształtu, formy, barw herbu i wywodzących się z niego innych znaków miasta oraz zasad ich używania określa odrębna uchwała Rady.

§ 5

Siedzibą władz Miasta jest miasto Dęblin.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 09.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 09.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4357 razy.