Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 69/08

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 69/08
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 lipca 2008 rokuNa podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 197 pkt 1 i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Dęblin zarządza:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2008 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2008 r., przedkłada się Radzie Miasta Dęblin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 10.09.2008 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 10.09.2008 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2008 r., godz. 08.40AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2466 razy.