Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 77/08

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 77/08
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 sierpnia 2008 r.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104, z późniejszymi zmianami), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 76/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Burmistrza Nr 12/2008 z dnia 5 marca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się wydatki dla:
1. Urzędu Miasta w wysokości 15 965 972 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2. Jednostek oświatowych w wysokości 15 534 632 zł, według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 10.09.2008 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 10.09.2008 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2008 r., godz. 09.57AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1450 razy.