Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

dot. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Centrum Doradztwa i Kontroli Pojazdów w Dęblinie”.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Działając na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek PUH AUTOKOMPLEKS JAROSŁAW WOJTAŚ, ANDRZEJ WOJTAŚ z siedzibą: 08-430 Żelechów, ul. Lelewela 24 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Centrum Doradztwa i Kontroli Pojazdów w Dęblinie”. Inwestycja realizowana będzie przy ul. Konopnickiej.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, przy ul. Rynek 12 pokój nr 108, w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00 oraz wtorek – piątek od godziny 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk

Dęblin, dnia 30.09.2008r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.10.2008 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.10.2008 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2008 r., godz. 12.54AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3065 razy.