Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Nadatki" w Dęblinie

Dęblin, 5 listopad 2008 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. póz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXI/3 83/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nadatki" w Dęblinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami Lipową, Tysiąclecia i terenami szlaku kolejowego w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 listopada do 19 grudnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie ul. Rynek 12, pok. 117, w godzinach 9.00 - 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali nr 1 o godz. 15.00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dęblin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2009 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.11.2008 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.11.2008 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2008 r., godz. 11.19AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2940 razy.