Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXIII/209/2008

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Uchwała Nr XXXIII/209/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 października 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego: Nr 54 z dnia 30 września 2008 r., Nr 55 z dnia 2 października 2008 r., Nr 57 z dnia 7 października 2008 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/2008 i 20/2008 z dnia 31 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/08 i 29/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/173/2008 z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 41/08 i 42/08 z dnia 30 maja 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/183/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/185/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Nr XXX/189/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 58/08 i 59/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 67/08 i 68/08 z dnia 23 lipca 2008 r., uchwałą Nr XXXI/197/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 76/08 i 77/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr XXXII/206/2008 z dnia 30 września 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 90/08 i 91/08 z dnia 30 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 000 zł do kwoty 36 302 294 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 169 435 zł do kwoty 36 480 729 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 257 473 zł do kwoty 37 054 238 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 425 908 zł do kwoty 37 480 146 zł, wg załącznika nr 2.

5. Dochody po zmianach wynoszą 36 480 729 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 37 480 146 zł.

§ 2

W załączniku nr 10 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Modernizacja ul. Kołłątaja w Dęblinie” na „Modernizacja dróg w os. Masów w Dęblinie”.

§ 3

Załączniki nr: 4, 5, 6 i 10 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.11.2008 r., godz. 08.46
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.11.2008 r., godz. 08.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2008 r., godz. 08.46AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1260 razy.