Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kurnotka" w Dęblinie.

Dęblin, 29 styczeń 2009 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXI/3 82/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kurnotka" w Dęblinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu, którego granice stanowią: od strony północno-zachodniej - linia kolejowa, od strony południowo-zachodniej - ulica Tysiąclecia, od strony południowo-wschodniej - istniejąca zabudowa mieszkaniowa, od strony północno-wschodniej - przedłużenie ulicy Lipowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego do 11 marca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie ul. Rynek 12, pok. 117, w godzinach 9:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2009 r. w sali nr 1 o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dęblin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 30.01.2009 r., godz. 07.41
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 30.01.2009 r., godz. 07.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2009 r., godz. 07.41AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2626 razy.