Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin".

Dęblin, dnia 22.06.2009 r.OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Zawiadamiam

że w dniu 22.06.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin".

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 kpa - niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać:
• W pokoju nr 108, Urzędu Miasta Dęblin, w poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30;
• Na stronie internetowej Miasta Dęblin

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty do pobrania:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (0,79 MB)Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 24.06.2009 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 24.06.2009 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2009 r., godz. 11.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2670 razy.