Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 4 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 11 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, dnia 20.07.2009 r.
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)Zawiadamiam


że w dniu 20.07.2009 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowie budynku hotelu z 28 pokojami na 50 miejsc noclegowych z restauracją, salą konferencyjną, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem oraz parkingiem na 36 miejsc postojowych”.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, pokój nr 108, w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 23.07.2009 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 23.07.2009 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2009 r., godz. 12.04AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2560 razy.