Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Asnyka w Dęblinie.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag c invalid in Entity, line: 1 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Opening and ending tag mismatch: c and b in Entity, line: 1 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 1 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin


Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

Dnia 17 sierpnia 2009 r., po na wniosek Miasta Dęblin, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Asnyka w Dęblinie, na działkach nr ewid.: 4281/1, 1200, 1300, 1301, 1303, 1305, 1159, 1160/1, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1193, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i 2 do decyzji.

Z ustaleniami w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 117 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie
z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


------------------------------
Sp. KK. (081) 88-30-082
GMK.7331/P-2/09

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.08.2009 r., godz. 16.41
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.08.2009 r., godz. 16.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2009 r., godz. 16.41AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2462 razy.