Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Dęblin, dnia 17.08.2009 r.OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
na podstawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SUNRISE” Sp z o.o. z siedzibą 08-530 Dęblin ul. Okólna 33/2

ZAWIADAMIAM


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hotelu z 28 pokojami na 50 miejsc noclegowych z restauracją, salą konferencyjną, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem oraz parkingiem na 36 miejsc postojowych”. Inwestycja planowana jest do realizacji na nieruchomości nr ewid. 4061/8 położonej w Dęblinie przy ul. Podchorążych.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, pok. 108 tel. (081) 883 03 69 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


-----------------
Sp. MD. (081) 88-30-082
GMK.7624/3-5/09

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.08.2009 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.08.2009 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2009 r., godz. 12.03AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2752 razy.