Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Opening and ending tag mismatch: center and b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, dnia 25.09.2009 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin


Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

Dnia 25 września 2009 r., na wniosek Miasta Dęblin, ul. Rynek 12,
08-530 Dęblin, została wydana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Budowie magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody pitnej „JAGIELLOŃSKIE” z osiedlem Stawy, przewidzianej do realizacji w Dęblinie na działkach nr 1196, 1197, 1198, 1254, 4276/1, 4276/2, 796, 795, 794, 793, 1101, 1100, 1104, 894, 3/1, 1/38, 1/37, 1/6, 1/48, 1/30, 1/5, 1/31.

Z ustaleniami w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 117 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


------------------------------
Sp. KK. (081) 88-30-082
GMK.7331/P-1/09Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 29.09.2009 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 29.09.2009 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2009 r., godz. 13.26AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2504 razy.