Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 9

Statut Miasta: Pracownicy samorządowi.


§ 96

1. Pracownikami samorządowymi są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta, w jednostkach pomocniczych Miasta oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani:

1) na podstawie wyboru - Burmistrz,
2) na podstawie powołania - Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,
3) na podstawie umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

3. Kierownika i Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego powołuje się na stanowisko na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wobec pracowników samorządowych Miasta Dęblin nie stosuje się mianowania jako formy nawiązania stosunku pracy.

§ 97

1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta wykonują:

1) wobec Burmistrza Miasta:
a) w zakresie ustalania wynagrodzenia - Rada Miasta w formie uchwały,
b) w zakresie pozostałych spraw wynikających ze stosunku pracy - Przewodniczący Rady Miasta;
2) wobec Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Rada Miasta w zakresie powołania, a w pozostałych sprawach Burmistrz Miasta,
3) wobec Zastępcy Burmistrza, oraz pozostałych pracowników Urzędu Miasta - Burmistrz Miasta.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi wykonują:

1) wobec kierowników tych jednostek - Burmistrz Miasta;
2) kierownik jednostki wobec pozostałych pracowników.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.51AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3723 razy.