Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, dnia 2009-11-24


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Dęblin uchwały Nr XLI/251/2009 z dnia 10 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie.

Zakres zmian obejmuje:
- obszar, którego granice stanowią: od strony północno-zachodniej działka nr 2841 (obręb Dęblin), od strony wschodniej ulica Wiślana, od strony południowej ulica Stężycka,;
- obszar, obejmujący działki nr 4103/4, 4103/9, 4103/10, 4103/12, 4103/13, 4103/14, 4112/1, 4112/2, 4117/7, 4117/8, 4117/9, 4117/10, 4117/11 (obręb Dęblin), przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Tańskiego;
- obszar, oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica symbolami 36 ZI i 46 K, którego granice stanowią od strony zachodniej tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Meissnera i ul. Chorzewskiego oraz od strony wschodniej projektowana droga zbiorcza oznaczona w obowiązującym planie Wiślana – Żwica symbolem 02-03 KZ (zmiany dotyczą działek nr 2402, 2403, 2404/2, 3625, 2405/2, 2407/2, 2409/2, 2410, 2411/2, 2412/4, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2, 2417, 2418, 2424/4, 2570/3, 2571/3 (obręb Dęblin)).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin w terminie do 16 grudnia 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk-----------------
Sp. IK. (081) 883-00-82
GMK.7322/33-3/09

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 24.11.2009 r., godz. 07.09
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 24.11.2009 r., godz. 07.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2009 r., godz. 07.09AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2570 razy.