Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dęblin, dnia 15.04.2008 r.Działając na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Dęblinie, przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Budowa przesyłowej sieci wodociągowej: Ujęcie wody Jagiellońska – Osiedle Lotnisko w Dęblinie.”

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, przy ul. Rynek 12 pokój nr 53, w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00 oraz wtorek – piątek od godziny 7.30 do 15.30.

Otrzymują:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
08-530 Dęblin ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3
2. BIP Urzędu Miasta Dęblin
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin
4. Tablica ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Dęblin
5. a/a\

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 15.04.2008 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 15.04.2008 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2008 r., godz. 13.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2464 razy.