Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dęblin, dnia 24.04.2008 r.Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Dęblin zawiadamia, że w dniu 24.04.2008 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie została wydana decyzja Nr GMK.7624/6-3/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa przesyłowej sieci wodociągowej: Ujęcie wody Jagiellońska – Osiedle Lotnisko
w Dęblinie.”

Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym (pok. 53), w godzinach: poniedziałek 9 00 – 17 00, wtorek – piątek w terminie 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Otrzymują:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
08-530 Dęblin ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3
2. BIP Urzędu Miasta Dęblin
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin
4. Tablica ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Dęblin
5. a/a


Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


------------------------------
Sp. MD. (081) 88-30-369
GMK 7624/6-4/08

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 24.04.2008 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 24.04.2008 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 13.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2460 razy.