Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 10

Statut Miasta: Postanowienia końcowe.


§ 98

1. Rada Miasta uchwala Statut Miasta wraz z Regulaminem Rady Miasta zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

2. Zmiana treści Statutu lub Regulaminu wymaga uchwały Rady.

§ 99

Uchwały, zarządzenia lub działania podjęte niezgodnie z niniejszym statutem są z mocy prawa nieważne.

§ 100

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3654 razy.