Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dęblin, dnia 2008-06-03


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 32 ust. 2 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150), informuję, że w dniu 03 czerwca 2008 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg
na Osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie”.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, pokój nr 53, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin: http://www.bip.um.deblin.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin.Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk-----------------
Sp. MD. (081) 883-03-69
GMK.7624/5-3/08

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 03.06.2008 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 03.06.2008 r., godz. 13.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2008 r., godz. 13.12AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2465 razy.