Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 1/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

Zarządzenie Nr 1/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 4 stycznia 2010 r.


Na podstawie art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) oraz § 14 projektu uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1

Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin na pokrycie wydatków bieżących.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2010 r. z dochodów własnych Miasta Dęblin.

§ 3

Zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel „in blanco".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2010 r., godz. 11.45AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1200 razy.